Žledenje na Notranjskem – naravna katastrofa

Do nedavnega sem bil prepričanja, da je elektrika, voda in podobne dobrine nekaj samoumevnega. Toda moje trdno…